Ardesio tra Arte e Sapori – I luoghi sconosciuti

Ardesio tra Arte e Sapori – La morte nell’arte e nella storia